Thursday, March 13, 2014

"Que llueva!" performed by The Language Tree Spanish PM

Que llueva, que llueva,
el quetzal está en la cueva.
Los pajaritos cantan,
las nubes se levantan.
Que sí, que no, que caiga un chaparrón. ( repeat 2 twice)

No comments:

Post a Comment